Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO 2015

TÉMATA ODB. PŘÍPRAVY JEDNOTEK SDH OBCÍ NA ROK 2015 

Základní témata, která mají být v roce 2015 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

 

 

Poř. číslo

Název tématu

Všichni členové, kromě strojníků a velitelů

Strojníci

Velitelé jednotek
a jejich zástupci

1.

Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů

A

A

A

2.

Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky

A

3.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

A

4.

Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky

A

A

A

5.

Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů

A

6.

Statistické sledování událostí, platby

  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.) - pouze jednotky SDH obcí
    1. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) -  pouze jednotky SDH obcí

A

7.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru

A

A

A

8.

Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16

A

9.

Obsluha přidělených spojových prostředků

A

A

A

10.

Organizace místa zásahu

A

11.

Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

A

A

A

12.

Vystupování z vozidla

A

A

A

13.

Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech

A

A

A

14.

Dopravní a útočná hadicová vedení

A

A

A

15.

Volba hasební látky a její správná aplikace

A

A

A

16.

Odvětrávání objektů

A

A

A

17.

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

A

18.

Zásah v objektu Armády ČR

A

19.

Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

A

A

A

20.

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)

A

21.

Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO

A

22.

Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

A

23.

Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

A

 

Poznámky a vysvětlivky:

A - provádění tématu

 

 

ZDROJE


Autor:
Petr Materna


články > Archiv > JSDH > JSDH OBCÍ > ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO 2015
články > Archiv > JSDH > JSDH PODNIKŮ > Výzvy a informace > ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO 2015

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace