Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

Informace pro JSDHO vlastnící izolační dýchací přístroje

Technické podmínky ventilu tlakové láhve 

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách
věcných prostředků požární ochrany, a několika nehodami s tlakovými lahvemi, které se
udály v posledním půlroce, schvaluji technické podmínky pro ventily tlakových lahví, které
jsou určeny pro izolační dýchací přístroje vzduchové.
Technické podmínky s evidenčním číslem VPPO-CHS/15-2014, platné s účinností od
15. srpna 2014, jsou součástí přílohy a dále jsou uvedeny v „Katalogu technických podmínek
požární techniky a věcných prostředků“ vydaných MV-GŘ H ZS Č R a uvedených na
webových stránkách HZS ČR

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a několika nehodami s tlakovými lahvemi, které se udály v posledním půlroce, byly schváleny technické podmínky pro ventily tlakových lahví, které jsou určeny pro izolační dýchací přístroje vzduchové.

 

Technické podmínky s evidenčním číslem VPPO-CHS/15-2014, platné s účinností od 15. srpna 2014, jsou součástí přílohy a dále jsou uvedeny v „Katalogu technických podmínek požární techniky a věcných prostředků“ vydaných MV-GŘ H ZS Č R a uvedených na webových stránkách HZS ČR.

 


Přílohy:
TP_ventilu_tl

Autor:
Petr Materna


články > Archiv > JSDH > JSDH OBCÍ > Informace pro JSDHO vlastnící izolační dýchací přístroje
články > Archiv > JSDH > JSDH PODNIKŮ > Výzvy a informace > Informace pro JSDHO vlastnící izolační dýchací přístroje

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace