Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

Změny ve vzdělávání členů JSDHO a JSDHP

Nový pokyn GŘ HZS č. 3/2014 k odb. přípravě a odb. způsobilosti členů JSDHO a JSDHP 

V souvislosti s vydáním nového pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků dochází k důležitým změnám v kurzech pro členy JSDHO, především u velitelů družstev a velitelů jednotek.

 

Mimo jednotek SDH obcí kategorie JPO II se doporučuje i jednotkám SDH obcí kategorie  JPO III vykonávat na stanicích HZS kraje stáže členů nebo celé jednotky SDH obce v rozsahu minimálně 40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy.

 

 

 

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti

 

 

(1) Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek

 

a)  odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo v  rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování části kurzu V-40 e-learningovou formou;

         

        Pro všechny velitele ze všech JPO kategorie JPO II , JPO III , JPO V a JPO VI,

 

U HZS Zlínského kraje lze absolvovat kurz V 40 v plném rozsahu 40 hodin pouze na stanici Zlín, kurz V40 formou e-learningu na všech územních odborech. Termíny jednotlivých kurzů naleznate zde http://archiv2.hzszlk.eu/clanek/3098/plan-op-jsdho-2014/ .

 

Přihlášky do kurzů můžete zasílat na jednotlivé územní odbory nejpozději do 14 dnů před zahájením kurzu:

 

1. ÚO Kroměříž: pavel.letko@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž.

 

2. ÚO Uherské Hradiště: marek.hnilica@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Boženy Němcové 834, 686 01 Uh. Hradiště.

 

3. ÚO Vsetín: roman.krystynik@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 

4. ÚO Zlín: radek.polasek@zlk.izscr.cz nebo tomas.cech@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Přílucká 213

 

 

b)  odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou.

 

       Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let  od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení.

 

      Po pěti letech se podrobí zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

 

      Pokud se v průběhu pěti let nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8, musí absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti dle písmene a).

 

                        

            Ruší se kurz V 24 pro JSDHO kategorie JPO V a JPO VI. 

 

 

 

(2)  Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

 

a)  odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování určené části kurzu S- 40 e-learningovou formou;

 

U HZS Zlínského kraje lze prozatím absolvovat kurz S 40 pouze v plném rozsahu 40 hodin na stanici Zlín. Přihlášky můžete zasílat na adresy radek.polasek@zlk.izscr.cz nebo tomas.cech@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Přílucká 213.

 

 

b)  odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od     prodloužení platnosti osvědčení v rozsahu 16 hodin prezenční formou.

                     

 

           Ruší se každoroční cyklická odb. příprava.

 

 

 

(3)  Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS

 

a)   odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou;  

 

b)   odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od  prodloužení platnosti osvědčení v rozsahu 16 hodin prezenční formou.

 

 

 

(4)  Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS

 

a)  odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou;

 

b)  odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od  prodloužení platnosti osvědčení v rozsahu 8 hodin prezenční formou.

 

 

 

 

Funkce

Odborná příprava

k získání způsobilosti

Odborná příprava

k prodloužení způsobilosti

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

40 hodin

8 hodin minimálně

3 krát v průběhu pěti let nebo znovu 40 hodin po pěti letech

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

40 hodin

16 hodin po pěti letech

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS 

16 hodin

16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS 

8 hodin

8 hodin po pěti letech

 

 

Odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek získaná před účinností tohoto pokynu splňuje požadavek na odbornou způsobilost podle tohoto pokynu.

 

 

Tzn., že velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek kategorie JPO V a JPO VI , kteří mají platné osvědčení o odborné způsobilosti nemusí absolvovat kurz V 40, ale pouze odbornou přípravu k prodloužení způsobilosti v rozsahu 8 hodin.

 

 

 

Specializační kurzy

 

 

a)  technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky - 16 hodin,

 

b)  nositel dýchací techniky - 16 hodin,

 

c)  technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce - absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce v rozsahu 16 hodin, 

 

d)  základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek - 16 hodin,

 

e)  obsluhovatel motorové pily v jednotce PO - 66 hodin,

 

f)  práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO - 16 hodin,

 

g)  člen jednotky SDH obce, předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách - kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce v kurzu „Vyprošťování  zraněných osob z havarovaných vozidel“ v rozsahu 40 hodin, který je doplněn kurzem uvedeným pod písmenem d) v rozsahu 16 hodin. Podmínkou k zařazení dobrovolné jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50 % členů této jednotky.


Přílohy:
Pokyn_3-2014 , Prihlaska_V40_a_S40

Autor:
Petr Materna


články > Archiv > JSDH > JSDH OBCÍ > Změny ve vzdělávání členů JSDHO a JSDHP
články > Archiv > JSDH > JSDH PODNIKŮ > Výzvy a informace > Změny ve vzdělávání členů JSDHO a JSDHP

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace