Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

Všichni si zasloužili úctu a dík

Poděkování ředitelky HZS Zlínského kraje

Vážení kolegové, hasiči, občané.

 

Ještě zcela z našich pamětí nevymizely vzpomínky na ničivý požár v Chropyni na Kroměřížsku, ke kterému došlo v dubnu roku 2011, když přišel čas znovu prokázat připravenost a schopnost vyrovnat se s jedním z nejničivějších živlů, kterým je požár.

 

Bylo asi hodinu po půlnoci dne 9. 1. 2013, když se stanicemi profesionálních, dobrovolných i podnikových hasičů ve Zlíně rozezněly tóny požárního poplachu.

 

Už první desítky minut na místě hlášeného požáru ve skladové budově č. 103 bývalého průmyslového areálu SVIT Zlín ukázaly, že událost přesáhne rámec běžného zásahu. Hustý černý kouř, sálavé teplo v řádech stovek stupňů a plameny v interiéru spodních podlaží hatily snahu zasahujících hasičů požár rychle likvidovat. I přes nasazení dalších posilových jednotek  a extrémní úsilí hasičů nebylo možno s požárem nabývajícím na síle bojovat ve vnitřních částech budovy. Velmi rychle se také ukázalo, že požár začíná ohrožovat i samotnou stabilitu zasažených částí skladové budovy. Všechny tyto okolnosti si nakonec vynutily přistoupit k vyhlášení nejvyššího, zvláštního, stupně požárního poplachu.

 

Boj s požárem, který byl úspěšně ukončen předáním požářiště dne 11. 1. 2013 trval téměř 60 hodin. I když si vyžádal stamilionové škody, nasazení celkem 54 jednotek profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů tří krajů, evakuaci osob, nevzal si to nejcennější – lidský život.

 

Jsem ráda, že mohu i touto cestou poděkovat každému ze zasahujících hasičů a je jedno, zda je hasičem profesionálním, dobrovolným nebo podnikovým. Není také důležité zda byl z našeho nebo z některého ze sousedních krajů. Každý z vás ukázal, že je připravený. Každý z vás ukázal, že je potřebný. A každý z vás ukázal, že je hasičem na svém místě. Jsem vám všem vděčná za vynaložené úsilí, houževnatost a práci, kterou jste společně odvedli.

 

Můj dík patří také všem příslušníkům a zaměstnancům HZS České republiky, kteří se podíleli na koordinaci, řízení nebo zabezpečení tohoto mimořádného zásahu.

 

Nelze také zapomenout na všechny příslušníky Policie ČR, Městské policie Zlín, členy krizového štábu města Zlína a všechny další pracovníky orgánů veřejné správy  a organizací, kteří svou prací nebo plněním služebních povinností přispěli k zvládnutí všech úkolů a problémů, které tuto událost provázely.

 

Mé poděkování patří také všem občanům města, kteří respektováním pokynů hasičů, policistů a pracovníků krizového štábu, odpovědným přístupem a chováním nám umožnili soustředit se na likvidaci tohoto rozsáhlého a složitého požáru.

 

Jsem hrdá, že jsme společným úsilím dokázali tuto mimořádnou událost zvládnout a ukázali jsme, stejně jako naši předchůdci, kteří bojovali s obdobnými požáry v tomto průmyslovém areálu v letech 1956 a 1971, že jsme schopni a připraveni chránit majetek, zdraví a životy našich spoluobčanů.

 

Ještě jednou všem srdečně děkuji.

 

plk.Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D.

ředitelka HZS Zlínského kraje
Autor:
por. Bc. Libor Netopil tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
www.hzszlk.euinternet
libor.netopile-mail


články > Archiv > Aktuality > Všichni si zasloužili úctu a dík
články > Archiv > Významné akce > Všichni si zasloužili úctu a dík

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace