Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

Rok byl zahájen poděkováním a oceněním

Slavnostní zahájení roku 2013 HZS Zlínského kraje.

Dnešní první pracovní den patřil slavnostnímu zahájení roku 2013, kterého se mimo příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství a centrální stanice Zlín zúčastnili jako čestní hosté i hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák a zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Josef Krajča a pan Ing. Josef Bernátík.

 

Po zahájení slavnostního nástupu v nově rekonstruovaných prostorách garáže zásahové techniky centrální stanice Zlín se slova postupně ujali ředitelka HZS Zlínského kraje plk.Ing. Jarmila Čičmancová Ph.D., hejtman Zlínského kraje  MVDr. Stanislav Mišák a starosta KSHČMS pan Josef Krajča.  Všichni jmenovaní ocenili práci profesionálních hasičů a zaměstnanců HZS Zlínského kraje v průběhu loňského roku a popřáli mnoho profesních i soukromých úspěchů v letošním roce.

 

Součástí slavnostního nástupu bylo také ocenění příslušníků HZS Zlínského kraje za věrnost ve službě profesionálních hasičů a také za dosažení mimořádných sportovních výkonů.

 

 Medaile Za věrnost a výkonnostní stužky byly předány těmto příslušníkům HZS Zlínského kraje:

 

Ke státnímu svátku 8. května 2012 byla udělena medaile Za věrnost III. stupně:

pprap. Antonín Zapletal – vrchní asistent – hasič technik strojní služba, územní odbor Zlín, stanice Otrokovice

 

Ke státnímu svátku 28. října 2012 byla udělena medaile Za věrnost II. stupně:

ppor. Dalibor Konvičný, DiS. – vrchní inspektor – velitel čety, územní odbor Vsetín, stanice Valašské Meziříčí

ppor. Radim Matoška – vrchní inspektor – velitel čety, územní odbor Vsetín, stanice Valašské Meziříčí

ppor. Ivo Blahuš – vrchní inspektor – velitel čety, územní odbor Uherské Hradiště, stanice Uherské Hradiště

nstržm. Roman Mahdal – asistent – hasič strojní služba, územní odbor Uherské Hradiště, stanice Uherský Brod

nstržm. Petr Obkráčil – asistent – hasič strojní služba, územní odbor Kroměříž, stanice Bystřice pod Hostýnem

plk. Ing. Dana Potěšilová – rada – vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP, krajské ředitelství

 

Ke státnímu svátku 28. října 2012 byly uděleny medaile Za věrnost III. stupně:

nprap. Bc. Tomáš Pumprla – inspektor – velitel družstva, územní odbor Zlín, stanice Zlín

pprap. Miroslav Vykopal – vrchní asistent – hasič technik technická služba, územní odbor Zlín, stanice Zlín

nstržm. Martin Dohnálek – asistent – hasič strojní služba, územní odbor Zlín, stanice Otrokovice

nstržm. Jan Bartoš – asistent – hasič strojní služba, územní odbor Uherské Hradiště, stanice Uherský Brod

nprap. Ing.Bc. Martin Coufalík – inspektor – velitel družstva, územní odbor Kroměříž, stanice Kroměříž

 

Výkonnostní stužky pro sportovce

 

Výstup do 4. podlaží cvičné věže

I. výkonnostní třída

nstržm. Rostislav Soukup (ÚO Zlín) – čas 15,10s dosáhl v 7.ročníku Zlínské věže v Uherském Brodě dne 20. 7. 2012

nstržm. Pavel Abrhám, DiS. (ÚO Uh.Hradiště) – čas 15,33s dosáhl v 7.ročníku Zlínské věže v Uherském Brodě dne 20. 7. 2012

nstržm. Marek Pavelka (ÚO Zlín) – čas 15,34s dosáhl na 41. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR v Uherském Brodě dne 31. 8. 2012

 

Běh 100 m s překážkami

I. výkonnostní třída

nstržm. Luděk Otýpka (ÚO Kroměříž) – čas 17,20s dosáhl ve XII. ročníku krajské soutěže v požárním sportu v Hulíně dne 28. 6. 2012

 

III. výkonnostní třída

nstržm. Jiří Jahoda (ÚO Zlín) – čas 18,41s dosáhl ve XII. ročníku krajské soutěže v požárním sportu v Hulíně dne 28. 6. 2012

pprap. Tomáš Plánka (ÚO Vsetín) – čas 18,83s dosáhl ve XII. ročníku krajské soutěže v požárním sportu v Hulíně dne 28. 6. 2012
Autor:
por. Bc. Libor Netopil tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
www.hzszlk.euinternet
libor.netopile-mail


články > Archiv > Aktuality > Rok byl zahájen poděkováním a oceněním
články > Archiv > Významné akce > Rok byl zahájen poděkováním a oceněním
články > Archiv > Územní odbory > Zlínsko > Rok byl zahájen poděkováním a oceněním

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace