Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

dobrovolní hasiči stále více využíváni při zásazích

Přehled výjezdů jednotek SDH obcí ve ZLK v roce 2010Už pátým rokem zveřejňujeme přehledy zásahů a pomocí jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji. Přehledy za rok 2010 slouží nejen pro potřeby obcí a jednotek, ale i veřejnosti.

 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji si dalším rokem znovu zlepšily své postavení při řešení mimořádných událostí v regionu. Jejich stále častější povolávání k výjezdům a zásahům představovalo v loňském roce 3238 zásahů, což je úctyhodných 45,34 % ze všech řešených zásahů v kraji. (jen pro srovnání - v roce 2006 nedosahoval podíl jednotek SDH obcí ani 30% zásahů v kraji)

 

Rok 2010 je rokem, kdy počet zásahů dobrovolných hasičů překročil počet zásahů profesionálních hasičů v našem kraji. Největší podíl na zvýšeném počtu zásahů padá do kategorie technických pomocí při živelních pohromách, a to zvláště u opakovaných povodní v regionech.

 

 

 

Jen při povodních od 16. května do 13. června jsme zaznamenali celkem 1788 zásahů, z nichž plných 1483 jde na vrub jednotkám SDH obcí ze Zlínského kraje. V procentuálním vyjádření pak jde o více než 80 % všech pomocí během záplav ve Zlínském kraji. (znovu pro srovnání uvádíme také počet zásahů našich jednotek HZS Zlínského kraje, který skončil na čísle 283 zásahů. Zbylých dvaadvacet zásahů pak obstaraly jiné jednotky v rámci podniků nebo mezikrajské pomoci)

 

__________________________________________________________

 

 

Ve výjezdech dobrovolných hasičů v roce 2010 v celém Zlínském kraji znovu dominuje jednotka Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, která svou pomocí dlouhodobě převyšuje i některé stanice profesionálních hasičů. Za loňský rok evidujeme kolegům z této jednotky celkem 295 zásahů. Druhou nejčastěji vyjíždějící stanicí byla jednotka hasičů statutárního města Zlína, stanice Prštné, se 157 zásahy. Pomyslnou třetí příčku obsadila znovu jednotka dobrovolných hasičů z Holešova se 123 zásahy.

 

okres / výjezdy jednotky

1.

2.

3.


KM
 

Holešov - 123

Koryčany - 66

Zdounky - 38


UH
 

Kunovice - 55

Babice - 36

Bojkovice - 31
Uh. Ostroh - 31


VS
 

Rožnov p. R. - 295

Poličná - 66

Zubří - 61


ZL
 

Zlín, Prštné - 157

Luhačovice - 101

Slavičín - 66

 

 

V přehledech zásahů podle jednotlivých obcí jsou uvedeny jen ty jednotky, které nejméně jedenkrát vyjely k zásahu. V ostatních neuvedených obcích jsme jednotku nepovolávali z toho důvodu, že se jednalo o typ události, ke které není např. jednotka obce určena (dopravní nehody, chemické havárie, technicky a odborně náročné zásahy), její zásah by nebyl přínosem (pozdní časový dojezd, nepoužitelnost technického vybavení) nebo se na teritoriu obce žádná událost nestala.

 

I v roce 2010 pokračoval nastolený trend povolávání jednotek dobrovolných hasičů na pomoc při požárech objektů a budov na území obce nebo při plošných požárech např. v lesích, na loukách a polích. Základních důvodů je hned několik. Prověření funkčnosti jednotky a její akceschopnost, včetně techniky. Nezastupitelná role při kyvadlové dopravě vody i do nepřístupných míst. Nezastupitelná role při dohašovacích a likvidačních pracích po požárech. Dohledová služba po požárech. Mimořádná pomoc svým spoluobčanům po požárech a dalších lidských neštěstích. Obětavá pomoc při přírodních a živelních katastrofách - povodně, větrné smrště, sněhové kalamity nebo jiné přírodní pohromy.

 

 

celkové přehledy zásahů JSDHO ze Zlínského kraje v roce 2010

stanice

území

jednotek
zřízeno

jednotek
zasahovalo

zásahů
celkem

SDH

Zlínský kraj

374

273

3243

 

podle okresů

 

 

 

SDH

Kroměřížsko

99

69

637

SDH

Uherskohradišťsko

75

62

577

SDH

Vsetínsko

85

64

1226

SDH

Zlínsko

115

78

803

pozn. v tabulce jsou uvedeny všechny zásahy JSDHO, a to jak na území Zlínského kraje, tak i mimo něj

 

 


Přílohy:
Zlinsky_kraj_405 , Kromerizsko_406 , Uherskohradistsko_407 , Vsetinsko_408 , Zlinsko_409

Autor:
mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc. tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
950 670 333fax
www.hzszlk.euinternet
ivo.mitaceke-mail


články > Archiv > Aktuality > dobrovolní hasiči stále více využíváni při zásazích

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace